Blog

3 grudnia 2018

Renowacja dachu z nieszczlną membraną EPDM salonu Volvo | System Hyperdesmo

W połowie listopada 2018 r. na dachu salonu delaera samochodów Volvo zakończono prace renowacyjne nieszczelnego dachu z membraną EPDM z zastosowaniem systemu płynnych membran poliuretanowych Hyperdesmo.

 
Zrealizowano prace obejmujące dach o powierzchni 500m kw., na którym istniejąca membrana dachowa EPDM była najsilniej zdegradowana.
  1. Po umyciu powierzchni myjką ciśnieniową wykonawca przystąpił do gruntowania z wykorzystaniem jednoskładnikowego primera GEODESMO-50.
  2. Po zagruntowaniu podłoża z EPDM wykonano aplikację pierwszej z dwóch warstw, zachowując zużycie 1kg/m kw. płynnej membrany HYPERDESMO CLASSIC w kolorze ceglastym (Teja).
  3. Zgodnie z instrukcją stosowania, po zakończeniu procesu sieciowania (wiązania) pierwszej warstwy membrany, należy w ciągu 48 godzin wykonać kolejną warstwę powłoki systemu Hyperdesmo. Tę wytyczną oczywiście dochowano i wykonano drugą warstwę HYPERDESMO CLASSIC GREY (RAL 7040) zachowując zużycie 1kg/m kw.
  4. Na łączeniach pion/poziom (połać dachu i ogniomury) dodatkowo wykorzystano geowłókninę GEOTEXTILE-50 PRESSED, zbrojąc nią membranę HYPERDESMO.
Naprawa dachu z EPDM
Co zyskał inwestor?
Wykonane w listopadzie br. prace objęły tę część dachu, na której istniejąca membrana EPDM była w najgorszym stanie technicznym. Utworzenie membrany Hyperdesmo daje inwestorowi pewność, że w toku działalności salonu sprzedaży nie dojdzie do przecieków zaburzających funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Co nie mniej ważne – system płynnych membran Hyperdesmo charakteryzuje się nie tylko najwyższymi parametrami odporności mechanicznej i UV (dzięki czemu uzyskał najwyższą klasę trwałości – W3). W toku badań laboratoryjnych stwierdzono również wysoką refleksyjność promieni słonecznych powłoki hydroizolacyjnej Hyperdesmo (SRI=102 z top-coatem HYPERDESMO ADY-E). Dzięki temu znacznemu (dwukrotnemu w okresie letnim) obniżeniu ulegnie temperatura powierzchni dachu.  Będzie to skutkowało oszczędnością energii elektrycznej zużywanej przez klimatyzację (tzw. bierne chłodzenie budynku).
Planowane na rok 2019 prace obejmujące części dachu z instalacją fotowoltaiczną, dzięki obniżeniu temperatury powierzchni dachu latem, podniosą wydajność funkcjonowania fotowoltaiki (źródło: Przegląd Elektrotechniczny 8/2016).
Realizacje , , , , ,