Blog

16 listopada 2023

Renowacja posadzki parkingu zewnętrznego Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy

Renowacja parkingu zewnętrznego Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy

Posadzka parkingowa Hyperdesmo

System parkingu zewnętrznego – Hyperdesmo Car Park System

Sąd Rejonowy przy ul. Marszałkowskiej 82 znajduje się w Południowym Śródmieściu Warszawy, w sąsiedztwie hotelu Novotel, Metra Centrum i Urzędu Dzielnicy Śródmieście. Na przestrzeni lat płyta parkingu zlokalizowana na stropie betonowym, pod którym znajdują się pomieszczenia organizacyjno-techniczne sądu, uległa daleko posuniętej degradacji. W wyniku licznych nieszczelności na poziomie -1 pojawiła się wilgoć pochodząca z opadów atmosferycznych. Zaistniała sytuacja wymogła przeprowadzenie generalnej renowacji parkingu zewnętrznego sądu.

Prace renowacyjne zrealizowane przez autoryzowanego wykonawcę obejmowały:

  1. Frezowanie/usunięcie starej posadzki parkingu
  2. Przeprowadzenie pomiarów jakości podłoża betonowego: liczne testy pull-off oraz pomiary młotkiem Schmidta (sklerometrem)
  3. Skucie oraz odbudowa betonu w punktach nienormatywnych [zastosowano: Hygrosmart Fix&Finish]
  4. Szycie betonu w punktach pęknięć [zastosowano: Epoxy Resin 21T]
  5. Usunięcie nieszczelnych mas dylatacyjnych i ponowne uszczelnienie dylatacji [zastosowano: Hyperseal 2K-F]
  6. Gruntowanie [zastosowano: Geodesmo-50 Primer oraz Aquasmart-Dur]
  7. Wykonanie hydroizolacji wraz z posadzką antypoślizgową i oznakowaniem poziomym w kolorze żółtym [Hyperdesmo Car Park System: Hyperdesmo-ADY810 | Aquasmart TC Floor Protect]
Przekrój systemu parkingu zewnętrznego Hyperdesmo Car Park System

Przekrój systemu parkingu zewnętrznego Hyperdesmo Car Park System

Prace renowacyjne wykonała firma Arkon Sp. z o.o. z siedzibą w Radzyminie.

Realizacje