Blog

22 kwietnia 2024

Wprowadzamy nowy typ opakowań

Wprowadzamy nowy typ opakowań 15 i 25kg

Zestawienie typów opakowań Hyperdesmo

Zestawienie typów opakowań Hyperdesmo

  • Po licznych rozmowach i uwagach ze strony naszych partnerów, podjęliśmy decyzję o zastąpieniu dotychczasowych opakowań typu „margharita” (na klipsy) opakowaniami z obejmą (jak na zdjęciu powyżej).
  • Zmiana dotyczy wszystkich wersji Hyperdesmo w opakowaniach 15 i 25kg. Jednocześnie opakowania 1kg i 6kg pozostają bez zmian.
  • Decyzja ta podyktowania jest sugestiami naszych partnerów, którzy oczekują łatwego otwierania opakowań oraz możliwości ich ponownego zamknięcia w taki sposób, aby w razie transportu nie dochodziło do wylewania się żywicy z opakowania.
  • Każde opakowanie z obejmą wyposażone jest w plombę zabezpieczającą, której obecność świadczy o tym, że opakowanie jest fabrycznie zamknięte.
Plomba opakowania Hyperdesmo

Plomba opakowania Hyperdesmo

Jesteśmy przekonani, że ta zmiana uczyni system płynnych membran poliuretanowych Hyperdesmo jeszcze bardziej przyjaznym w stosowaniu!

Obejma nowego opakowania Hyperdesmo
Produkty Alchimica, Nowości