Blog

4 października 2023

[Nowogard] Naprawa dachu z papy trzech budynków mieszkalnych

Zdjęcie ilustruje trzy dachy spółdzielni mieszkaniowej Cisy w Nowogardzie, które w latach 2022/23 przeszły renowację w systemie płynnych membran poliuretanowych Hyperdesmo

[Nowogard] Naprawa trzech dachów papowych

W ostatnich dniach kalendarzowego lata odwiedziliśmy Nowogard (woj. zachodniopomorskie), aby dokonać przeglądu zrealizowanych w tym mieście renowacji dachów, do których zastosowano system płynnych membran poliuretanowych Hyperdesmo. W tym artykule prezentujemy zdjęcia i krótkie nagranie wideo ilustrujące stan dachów pół roku od zakończenia prac aplikacyjnych płynnych membran poliuretanowych systemu Hyperdesmo.

W opisywanym projekcie zrealizowanym dla spółdzielni mieszkaniowej w Nowogardzie renowacji zostały poddane trzy dachy z papy budynków mieszkalnych. Dachy te przysparzały od kilku lat problemy ze szczelnością, z czym spółdzielnia próbowała sobie poradzić realizując doraźne prace naprawcze z użyciem tradycyjnych rozwiązań bitumicznych. Ostatecznie, chcą uniknąć wysokich kosztów zrywania i utylizacji wyeksploatowanej papy, podjęto decyzję o zastosowaniu systemu Hyperdesmo, opracowanego do wykonywania renowacji wyeksploatowanych pokryć dachowych bez konieczności ich zrywania.

System płynnych membran poliuretanowych do renowacji pokryć papowych składa się z następujących warstw:

Grafika ilustruje przekrój pionowy warstw systemu płynnych membran poliuretanowych Hyperdesmo

Do realizacji inwestycji zastosowano następujące produkty systemu Hyperdesmo:

  1. Podkład gruntujący Universal Primer 2K-4060
  2. I warstwa membrany Hyperdesmo Classic
  3. Zbrojenie Fiberglass Mat-150
  4. II warstwa membrany Hyperdesmo ADY-610

O sposobie aplikacji dowiesz się więcej z instrukcji stosowania.

Produkty Alchimica, Realizacje