Blog

31 lipca 2023

Nowe przepisy REACH – szkolenie dla użytkowników produktów poliuretanowych

Co to jest REACH?

REACH (akronim od Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals/rejestracja, ocena, udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń). Jest to wchodzące w życie z dniem 24 sierpnia 2023r. rozporządzenie Unii Europejskiej, które ma na celu poprawę ochrony zdrowia ludzkiego i środowiska przed potencjalnymi zagrożeniami ze strony substancji chemicznych, przy jednoczesnym zapewnieniu utrzymania globalnej konkurencyjności przemysłu chemicznego UE.

Szkolenie REACH

Szkolenie REACH

Działajmy razem na rzecz bezpieczeństwa i zrównoważonej przyszłości. Szkólmy się!
https://safeusediisocyanates.eu

Kraje członkowskie Unii Europejskiej, za sprawą wprowadzenia w 2006r. regulacji REACH są liderem w zakresie poprawy i ochrony zdrowia ludzkiego i środowiska przed potencjalnymi zagrożeniami związanymi z substancjami chemicznymi. Regulacje europejskie nie tylko zapewniają bezpieczeństwo, ale także utrzymują konkurencyjność unijnego przemysłu chemicznego na całym świecie.

Nowelizacja REACH: wprowadzenie surowszych środków bezpieczeństwa

Unia Europejska wdraża nowe środki bezpieczeństwa, aby jeszcze bardziej zwiększyć ochronę wszystkich osób stosujących produkty chemiczne m.in. w przemyśle budowlanym. Produkty zawierające więcej niż 0,1% monomerycznych diizocyjanianów podlegają teraz tym przepisom. Obejmują one szeroko stosowane produkty, takie jak kleje poliuretanowe, uszczelniacze i pianki, powszechnie spotykane w przemyśle i budownictwie. Od 24 sierpnia 2023 r. kompleksowe szkolenie jest obowiązkowe dla wszystkich profesjonalistów i użytkowników przemysłowych, zanim będą mogli stosować te produkty. Zasady nie dotyczą użytkowników domowych – majsterkowiczów i okazjonalnych użytkowników.

Poliuretany: gwarancja bezpieczeństwa dziś i jutro

Bezpieczeństwo użytkowników naszych produktów, takich jak kleje i  uszczelniacze, jest naszym najwyższym priorytetem. Zachowujemy wszelkie środki ostrożności, ściśle przestrzegając kart charakterystyki materiałów. Nasze jednoskładnikowe kleje i uszczelniacze poliuretanowe utwardzają się w reakcji z wilgocią zawartą w powietrzu atmosferycznym, ulegając sieciowaniu prepolimerów poprzez ich grupy izocyjanianowe. W rezultacie uzyskujemy wyjątkowo trwałe produkty! Podczas aplikacji może wystąpić minimalne narażenie na nieprzereagowane diizocyjaniany monomeryczne stosowane w procesie produkcyjnym. Gwarantujemy, że po całkowitym utwardzeniu naszego produktu diizocyjaniany kończą swoją reakcję, pozostawiając finalny produkt całkowicie wolnym od reaktywnych związków chemicznych.Nasze żywice poliuretanowe po zakończonym sieciowaniu są całkowicie neutralne chemicznie!

Szkolenie na rzecz bezpieczniejszego jutra: Twoja droga do wiedzy specjalistycznej

Bezpieczeństwo nie podlega negocjacjom, a my dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić Ci niezbędną wiedzę. Internetowa platforma szkoleniowa oferuje wartościowe sekcje, które poprowadzą Cię do odpowiednich szkoleń dotyczących określonych produktów i aplikacji. Uzyskaj dostęp do platformy szkoleniowej i zdobądź wiedzę niezbędną do odpowiedzialnego obchodzenia się z diizocyjanianami, przyczyniając się do bezpieczeństwa przemysłu chemicznego. Pracujmy razem na rzecz bezpieczeństwa i zrównoważonej przyszłości:

https://safeusediisocyanates.eu

Kategorie

Tagi

Wydarzenia, Poradnik , ,