Blog

10 grudnia 2016

Hydroizolacja kopuły dachu – kamienica przy ul. Sarego w Krakowie

W ostatnich dniach listopada została ukończona renowacja dachu kamienicy na rogu ulic Sarego i Gertrudy przy krakowskich Plantach.
Newralgicznym elementem renowacji dachu była wykonana z blachy kopuła kamienicy, przed laty pokryta bliżej nieokreślonym lepikiem bitumicznym. Stara powłoka bitumiczna nie zapewniała już szczelności choć wciąż silnie związana była do podłoża.
Janusz Mucha z firmy Extrim Bau (wykonującej prace renowacyjne dachu), chcąc wykonać skuteczną i trwałą membranę hydroizolacyjną, podjął decyzję o zastosowaniu następujących produktów:
– podkład gruntujący na stare powłoki bitumiczne i asfaltowe Universal Primer 2K-4060
– płynna membrana poliuretanowa Hyperdesmo HAA z dodatkiem Thixo-Tool zmieniającym reologię z rozpływnej na tiksotropową (o konsystencji pasty), co ułatwia dokładną aplikację membrany na powierzchniach silnie pochyłych.
Wykonawca: Extrim Bau
Inwestor: Wspólnota mieszkaniowa
Żywice poliuretanowe dla budownictwa - Alchimica
Realizacje , ,