Blog

22 października 2019

[Częstochowa] Renowacja tarasu w systemie żywic poliuretanowych Hyperdesmo

Firma Teampol Paweł Zabielski zrealizowała w Częstochowie kolejną renowację tarasu w systemie żywic poliuretanowych Hyperdesmo. Prace obejmowały odtworzenie warstwy spadkowej, przygotowanie podłoża, gruntowanie, wykonanie membrany hydroizolacyjnej oraz kwarcowego dywanu.
 
Przygotowanie podłoża przed gruntowaniem Aplikacja drugiej warstwy membrany Hyperdesmo
Do wykonania prac zastosowano:
Płynna membrana poliuretanowa Hyperdesmo - po wykonaniu Rezultat końcowy - system tarasowy Hyperdesmo z kwarcowym dywanem
Zastosowane rozwiązanie charakteryzuje się wysoką odpornością mechaniczną, chemiczną, UV, termiczną i wszelkie inne szkodliwe oddziaływania występujące w środowisku.
Kwarcowy dywan Taras po wykonaniu renowacji w systemie żywic poliuretanowych Hyperdesmo
Inwestor indywidualny
Realizacje , ,